Uçak Biletin

Burada

Hepsifly Turizm Seyahat Acentası Belge No: 13238

flight-0
flight-1
flight-2
flight-3

Hepsifly Turizm Seyahat Acentası Belge No: 13238

İstanbul Muş uçak biletleri

İstanbul Havalimanı - Muş Havalimanı (MSR)
uçuşları
885,88 TRY'den
başlayan fiyatlarla

08 Haz 2023

İstanbul Havalimanı - Muş Havalimanı (MSR)
uçuşları
885,88 TRY'den
başlayan fiyatlarla

09 Haz 2023

İstanbul Havalimanı - Muş Havalimanı (MSR)
uçuşları
1.032,11 TRY'den
başlayan fiyatlarla

10 Haz 2023

İstanbul Havalimanı - Muş Havalimanı (MSR)
uçuşları
1.032,11 TRY'den
başlayan fiyatlarla

11 Haz 2023

İstanbul Havalimanı - Muş Havalimanı (MSR)
uçuşları
1.192,48 TRY'den
başlayan fiyatlarla

12 Haz 2023

İstanbul Muş Uçak Bileti

Muş Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Muş, Çavuş Dağı’nın kuzeydoğu eteklerine kurulmuş, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ve eşsiz tarihi, doğal güzellikleriyle kendisine hayran bırakan şehirlerden biridir. Burası Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasında en büyük olanak sağlayan Malazgirt Savaşı’nın kazandırmış olduğu topraklardır. Aynı zamanda il Ağrı, Bitlis, Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır ile de komşudur. Merkez ilçesi başta olmak üzere Bulanık, Malazgirt, Varto, Hasköy, Korkut, Muş’un ilçeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Nüfusun büyük kesimi ise merkez ilçesinde ikamet eder. Korkut ilçesi en az nüfusuyla bilinir. 

Muş’un tarihi ele alındığında Urartulara kadar uzandığını görebilirsiniz. M.Ö 2000 yılına ait olan birçok yerleşim yerleri vardır. Asur kaynakları neticesinde Muş yöresinin Urartulara ait olan Nairi Konfederasyonu’nun sınırları içerisinde olduğu da bilinmektedir. Daha sonrasında ise yörede sırasıyla İskitler, Medler, Persler ve Makedonyalılar yer almıştır. Muş’un çevresinde uzun yıllar boyunca Romalılar ve Partlar da yer almıştır. Aynı zamanda bu iki medeniyete ait mücadeleye de tanıklık etmiştir. Devletler arasında da sıkça el değiştirmiştir. 

Roma İmparatorluğu tüm bunlara rağmen kalıcı bir üstünlük sağlayamamıştır. Muş yöresi bu zamanlarda tam olarak 400 yıllık bir Sasani yönetimi altında kalmıştır. Roma İmparatorluğu’nun da ikiye ayrılmasıyla Muş toprakları, Türkler tarafından bozguna uğrayan Bizanslıların Malazgirt Savaşında yenilmesiyle özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu savaş sayesinde Anadolu üzerinde de Türkleşme başlamıştır. Muş ve çevresi Selçuklu topraklarına dahil olmuştur. Daha sonra da 13. Yüzyılda Anadolu Selçukluları tarafından imar edilmiştir. Alaeedin Keykubat’ın ölümünden sonra ise Moğol, Karakoyunlu ve Akkoyunlu egemenliklerinde de yer almıştır. 

1514 yılında yaşanan Çaldıran Savaşı sonucunda da Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır. 19. Yüzyılda ise Bitlis vilayetine bağlı olan şehir 1929 yılında il merkezi olarak ayrılmıştır. Muş ismi konusunda da çeşitli rivayetler vardır. İlk rivayete göre de Asurlulardan kaçan ve şehre gelen İbrani kabilelerinin Muş adını koyduğu yönündedir. Muş İbranice dilinde sulak ve otlak anlamına gelen Muşa sözcüğünden türemiştir. Başka bir deyişe göre ise şehrin ismi İ.Ö 12. Yüzyılda Yukarı Dicle Vadisi üzerinde yerleşim sağlayan Muşkiler’den geldiği yönündedir. Bunların haricinde Muş’un da içinde bulunduğu bölgenin adı ilk çağlarda Taronitit olarak anılır. İslam çağlarında ise ilin ismi Taron olarak anılmıştır. 

Muş’un %35 kadar oranla dağlarla çevrili olduğunu söylemek mümkündür. Güneydoğu Torosların uzantıları bu bölgededir. Aynı zamanda platolar da geniş bir yer kaplamaktadır. Son derece bol sulu ve otlu olan bu platolar sayesinde Muş’ta hayvancılık çok iyi yerlere gelmiştir. Muş ülkemiz üzerinde en büyük ovalara sahip olan illerden biridir. Tarım ve hayvancılık ise il içerisinde en temel geçim kaynaklarından biridir. Ancak her ikisi de hala geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğü için tam olarak istenilen verimlilikte değildir. 

Muş’ta Gezilebilecek Yerler

Muş tarihi camileri, köprüleri, kaleleri ve doğasıyla birlikte son derece keyifli bir şehirdir. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş bu bölgenin en güzel şehirlerdendir. Kara yolunun yanı sıra hava ve demir yolu ile ulaşım imkanları da sağlamaktadır. Aynı zamanda Muş geziniz için 2 ila 3 gün gibi bir süre vermeniz gerekir ki ilçeleri de doyasıya gezebilesiniz.

Muş Kalesi, Muş’un il merkezinde yer alır. Burası en eski yerleşim yeri olarak da bilinir. Aynı zamanda kimler tarafından ve zaman yapıldığı hakkında da net bir bilgi yoktur. Kentteki Moğol istilaları döneminde savaşlarda kalenin adı geçmiştir. Bunların yanı sıra H.Z Ömer döneminde de Muş Kalesi’nin Müslümanların yönetiminde olduğu bilinir. Muş Kalesi başta olmak üzere Arapların da Anadolu üzerinde yerleşmek adına gerçekleştirdikleri birçok savaşa şahitlik etmiş ve bu sürede de ciddi tahribatlar yaşamıştır. Muş Kalesi’nin varında ise Arap, Selçuklu, Osmanlı olmak üzere birçok uygarlığın izinden mezarlıklar yer alır. Bu Kalenin farklı kültürleri içerisinde barındırıyor olması sebebiyle de tarihi olarak önemli bir yere sahip olmuştur.

İl merkezinde yer alan Kale Mahallesi’nin sınırlarında bulunana Muş Ulu Camii, Hacı Şeref ve Alaeddin Bey camilerinin batı hizasında bulunur. Muş Ulu Camii moloz taşlardan inşa edilmiştir. Camiye ait bir kitabe yoktur. Bu nedenle kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı hakkında net bir bilgi de yoktur. Ancak bazı rivayetler doğrultusunda avlusunda mezarı olan Şeyh Muhammed’i Mağribi tarafından 979 yılında yaptırıldığı da düşünülen noktalardan biridir. Burası dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir. Mimari özellikleri de incelendiğinde 9. Yüzyıla ait döneme izler taşıdığı da görülmektedir. Muş’ta yer alan inanç turizminin de öncülerinden biridir. Mihrabı son derece sadedir. 

Muş’ta keyifle gezebileceğiniz noktalardan biri de Yıldızlı Han’dır. Şehir merkezinin yukarısında yer alır. Burası Miralay Seyfi Bey tarafından 1307 yılında yaptırılmıştır. Han iki katlı olarak inşa edilmiştir. Alt katında kesme taşlar kullanılmıştır. Üst katı ise kerpiçten yapılmadır. Yıldız Han mimarisi göz önüne alındığında Selçukluya ait izler de görmek mümkündür. Aynı zamanda Yıldızlı Han İpek Yolu üzerinde ve Erzurum, Muş, Bitlis güzergahında yer alır. Ticari konaklama amacı güder. 

Geleneksel Muş Evleri, Muş üzerinde yer alan en güzel yapılardan bazılardır. Muş’un dar sokakları arasında gezerken genelde iki kattan oluşan taştan evlerle karşılaşırsınız. Evler genel olarak tipik bir Türk Mimarisi özelliği taşır. Bölge de temel ihtiyaçlara uygun, örf ve adetleri, gelenekleri yansıtan evlerdir. Bunlara uygun olarak inşa edilmişlerdir. Geleneksel Muş evlerine ait olan duvarlar 60 ila 70 cm kalınlığa sahiptir. Zemin döşemeleri ise killi topraktan yapılmıştır. Üst katlarında ahşap malzemeler kullanılmıştır. Dış görüntü olarak da son derece estetik bir görünüme sahiptir. Selçuklu döneminde kalma izler vardır. 

Muş’un Tarihi

Muş’un tarihi oldukça eski tarihlere dayanır. Bunun belirtileri ise şehirde yer alan kazılar sonucu da kanıtlanır niteliktedir. Ayrıca şehirdeki tarihi yapılar da incelendiğinde büyük bir tarihi kültürün sizleri beklediğini görebilirsiniz. Bunlardan biri olan Arak Manastırını kimin ne zaman yaptırdığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı söylentilere göre 4. Yüzyılda Aziz Aydınlatıcı Grigor tarafından yaptırılmış olduğu söylenir. Mimari yapısı incelendiğinde ise Roma dönemine ait izlerle de karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda burası Kutsal Havariler Manastırı olarak da bilinir. 

Murat Köprüsü, Murat nehri üzerinde yer alır. Köprüyü kimin ne zaman yaptırdığı hakkında kesin ve net bir bilgi yoktur. Ancak incelemeler yapıldığında 13. Yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edildiği de tahmin edilmektedir. Köprünün üzerinde yer alan bir mermerde ise 1871 tarihli yazının olduğu görülmüştür. Ancak bu tarihin Osmanlı döneminde restore edildiği tarih olduğu bilinir. Tam 143 metre uzunluğunda bir köprüdür. 5 metre genişliğe sahiptir. 

Malazgirt Kalesi, Muş il merkezine 137 km kadar uzaklıkta yer alır. Malazgirt ilçesinin Mengüçgazi Mahallesi üzerinde bulunur. Bu kalenin Urartular döneminden kalma bir eser olduğu tahmin edilmektedir. Bir zamanlar ise Malazgirt Kalesi, Berber Kalesi olarak da bilinirmiş. Burası aslen Malazgirt Savaşı sonrası kazanılan zafer sonrasında Malazgirt Kalesi olarak anılmaya başlanmıştır. Yapımı sırasında Horasan harcı ve özel siyah taşlar kullanılmıştır. İslamiyet’in ilk yıllarında ve Bizans dönemlerinde kale yaşanan savaşlardan etkilenerek tahribata uğramıştır. Yine de çeşitli dönemler içerisinde onarımı yapılarak tarihi önemini günümüze kadar taşımışlardır. Malazgirt Kalesi, Fatih Sultan Mehmet’in de Akkoyunlulara karşı galibiyeyini gerçekleştirmesiyle birlikte Osmanlı Devleti’nin idaresi altına geçmiştir. Malazgirt Kalesi günümüze kadar gelirken büyük depremler yaşamıştır. Yine de bugün hala oldukça etkileyici bir görünümü vardır.

Zafer Anıtı 1985 ve 1989 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır. Anıtın yapılma sebebi ise Malazgirt Savaşının anısına özel olmasıdır. Anıt 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zafer Anıtı olarak bilinir. Zafer anıtının yüksekliği tam olarak 42 metre kadardır. Aynı zamanda birbirine karşılıklı bakan 2 adet sütundan oluşmuştur. Bu 42 metre yüksekliğinde olan sütunlar Anadolu’nun kapısını temsil eder. 2 sütun arasında yer alan boşluk ise Türklerin Anadolu’ya geçişini simgeler. 1999 yılında ise tekrar restore edilmiştir. Her sene 26 Ağustos tarihinde Malazgirt Savaşını anma kutlamaları burada gerçekleşir.

Kayalıdere Antik Kenti Muş’un il merkezine yaklaşık 40km uzağında bulunan Varto ilçesinde yer alır. Urartuların yerleşim yerlerinden biridir. Burası Urartu Kaya Mezarı olarak da anılır. Kayalıdere Antik Kenti’nin yapımının ne zamana ait olduğu hakkında net bir açıklama yoktur. Ancak M.Ö 756 ve 730 yılları arasında II. Sarduri döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Buna ek olarak II. Sarduri dönemi içerisinde Kayalıdere Antin Kenti askeri yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülür. Bu Antik Kent Muş üzerinde yer alan en sağlam yapılardan biri olmasıyla birlikte her yıl çok fazla turisti ağırlar. Kazılar sonucunda da tunçtan yapılmış aslan heykeller, aslan tasvirlerine sahip kemeler ve ok başları olmak üzere birçok tarihi eser bulunmuştur.

Muş’ta Kültürel Etkinlikler

Muş gezinizi ayarlarken il üzerinde gerçekleşen etkinlikleri de göz önünde bulundurursanız tatiliniz sizler için çok daha keyifli olacaktır. Genellikle bahar aylarının da gelmesiyle birlikte birbirinden harika şenlikler, festivaller düzenlenmeye başlar. Bunlardan biri olan Malazgirt Zaferi Kutlamaları, Muş’un geleneksel festivalleri arasında yer alır. 1940 yılından beri kesintisiz bir şekilde kutlanmaya devam etmektedir. Birçok ilden kişi de 1071 meydan alanında buluşarak ok atma, binicilik yarışmalarına katılmaktadır. 

Lale Festivali ile bahar aylarının da gelmesiyle birlikte Muş’ta büyüleyici güzelliklere sahip olan lalelerin tanıtımları yapılır Muş’un Korkut ilçesinde. Her yıl Lale Festivali düzenlenir. 10 ila 11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen bu festivalde lale tarlalarını gezebilirsiniz. Aynı zamanda festivale halk oyunları ve çeşitli eğlenceler de eşlik eder.

Muş’un Kurtuluş Yıldönümü, her yıl 30 Nisan tarihinde kutlanır. Muş’un düşman işgalinden kurtuluşunun son derece renkli görüntülerle birlikte kutlandığını görebilirsiniz. Çeşitli konuşmaların ardından halk oyunları gösterileriyle birlikte her sene yoğun ilgi görür. 

Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte Muş’ta Malazgirt ilçesinde Hacivat ve Karagöz oyunu, meddah ilahi konserleri, söyleyişiler olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenir. Ayrıca ilçede ramazan boyunca da iftar sofraları kurulmaya devam eder. 

Muş’ta Konaklama

Bahar aylarında şehrin dört bir yanını eşsiz lalelerin süslediği tarihi dokusunun tarifsiz güzelliği sebebiyle kent, her sene birçok ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmektedir. Bunların dışında geleneksel mutfağı sayesinde de damak tadınıza uygun birçok eşsiz yemeği de tadabilirsiniz. Hem turizm için hem de iş amaçlı gelen binlerce kişiyi ağırlayan Muş bütçenizi de sarsmadan son derece keyifli bir tatil imkanı sunar. 

Muş’ta yer alan otellerin bir kısmı merkezde bulunur. Özellikle modern mimarisiyle ve konforlu odalarıyla birlikte birçok güzellikte yerleşim yeri vardır. Merkezi konum nedeniyle de bu civarlardaki konaklama merkezleri daha fazla tercih edilmektedir. Otellerde açık büfelerle birlikte kahvaltılar da mevcuttur. Eğer otel tarzı bir yerde kalmak istemezseniz de buna uygun olarak ev kiralama seçeneklerini de göz önünde bulundurmanız mümkündür.

Muş Lezzetleri

Muş birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla birlikte son derece lezzetli ve kendine özgü birçok yemeğe de ev sahipliği yapar. Ziyaretçilerini de bu anlamda memnun eder. Dağlarla çevrili olan bu ilde hayvancılık yaygındır. Bu nedenle de yemeklerde çok fazla et kullanımına rastlayabilirsiniz. Muş’ta denemeniz gereken ilk yemeklerden biri de Muş Köftesidir. Yağsız dana kıymasından yapılır. Köftelik bulgur olur ve soğan, baharatlar ile de tatlandırılır. Köfteler tuzlu su içerisinde pişirilir. Üzerine tereyağı dökülerek servis edilir. 

Muş yöresine ait bir diğer leziz yemeklerden biri de Hez Dolmasıdır. Daha etiyle hazırlanan pirinç ile iç harcı yapılır. Daha sonrasında da lahana yaprakları bu iç harç ile doldurulur. Lezzet katması adına da bolca sumak koyularak son derece lezzetli bir yemek ortaya çıkar. Muş’ta yemeden dönmemeniz gereken bir diğer özel yemek ise keşkektir. Buğday ve nohut bol su ile haşlanır. Sonrasında ise önceden pişirilmiş olan etle birlikte baharatları eklenerek tekrar pişirmeye bırakılır. 

Yörenin sofralarında bir diğer lezzet patlaması ise geleneksel çorti yemeğidir. Çortinin özelliği yaz aylarında hazırlanmasıdır. Ancak kışın tüketilir. Küpler içerisinde lahana yaprakları küçük küçük doğranır. Daha sonrasında baharatları eklenir, ekşilik vermesi adına not ve bir miktar da hamur koyulur. İçine daha sonrasında su koyduktan sonra da kışa kadar saklanırlar. Kışın etle birlikte pişirilerek tüketilir. 

Pırvaz ise aynı şekilde lahana yapraklarının aralarına biber ve sarımsaklar koyularak çömleklere doldurulur. Kışın yemek için saklanan bir diğer önden hazırlanan yemekler arasındadır. Kırçik herse, helimaşi, cavbelek, Muş’a özgü olan yemeklerden bazılarıdır. Bunların dışında Muş’ta dağlarında yetişen birçok farklı otlar da yer alır. Yazın toplanan jağ bitkileri kurutulur. Sonra da yağda pişirilir ve üzerine yumurta kırılarak afiyetle yenir. İlkbahar aylarında dağda yetişen bir diğer bitki ise gülüktür. Aslında bir pancar çeşididir. Yemeklerde çok sık kullanılır.

Muş’ta Ulaşım

Muş’ta şehir içerisinde ulaşım için belediye otobüsleri, minibüsler ve taksiler aktif bir şekilde kullanılmaktadır. 

Otobüs ile Ulaşım

Otobüs ile ulaşımda Muş Kartı kullanmanız gerekir. İstediğiniz birçok lokasyona kolaylıkla varış sağlarsınız. Aynı zamanda birçok yerde de kolaylıkla durak bulabilirsiniz. Böylece şehri çok daha yakından keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Minibüs ile Ulaşım

Minibüsler ise otobüslere nazaran daha çok ilçelere hizmet verir. İlçeleri gezmek isterseniz minibüsleri kullanabilirsiniz.

İstanbul Havaalanına Ulaşım Olanakları 

İstanbul Havalimanı için ulaşım olanağı oldukça fazladır. İETT otobüsleri tarafından belli başlı seferler ile kolaylıkla varış sağlayabilirsiniz. Bunun dışında HavaİST sayesinde de ulaşımlarınızı gerçekleştirmeniz mümkündür.

İstanbul’dan Muş’a Uçuş Kaç Saat Sürer?

İstanbul üzerinden Muş’a 1 saat 55 dakika gibi süreyle varış sağlarsınız. Biletlerinizi alırken kontrol ediniz. Eğer aktarmalı uçuşa sahip bir biletiniz varsa bu süre daha da fazla uzayabilir.

İstanbul Muş Arası Kaç Km?

İstanbul ve Muş arası 1378 km mesafeye sahiptir.

Muş’a En Uygun Uçak Bileti Ne Zaman Alınır?

Muş için en uygun uçak biletini bahar aylarında alabilirsiniz. Şehri gezmek için de en güzel aylardan biridir. Ancak yine de önceden rezervasyon seçeneklerinden faydalanmayı unutmayınız. Aksi halde son ana bırakılan satın alma işlemleri son derece pahalıya patlayabilir. Özellikle Muş’u iyi bir şekilde gezmek istiyorsanız da bunun için bahar aylarında gelmeyi tercih edebilirsiniz.

Muş’ta İklim Nasıldır?

Muş ilinde sert bir kara iklimi hakimiyeti vardır. Sıcaklıklar kış aylarında -29 dereceleri görür. Yazın ise 37 derece ve üzeri ortalama bir sıcaklık vardır. Senenin yalnız 120 gününde 30 derece üzerinde sıcaklıklar görülür. 

img

Muş Hava Durumu

08 Haziran 2023

Sun

22 °C

22 °C

Uçuş süreleri

2 sa 10 dk

Muş

Ankara

1 sa 30 dk

Muş

Bursa

1 sa 55 dk

Muş

İzmir

2 sa 45 dk

2 sa 40 dk

Muş

Bodrum

3 sa 25 dk

Muş

Konya

3 sa 30 dk

3 sa 20 dk

2 sa 40 dk

Muş

Samsun

2 sa 35 dk

İstanbul Hava Durumu

08 Haziran 2023

Sun

23 °C

21 °C

Uçuş süreleri

İstanbul

Antalya

1 sa 5 dk

İstanbul

İzmir

1 sa

İstanbul

Trabzon

1 sa 35 dk

İstanbul

Lefkoşa

1 sa 30 dk

İstanbul

Gaziantep

1 sa 30 dk

İstanbul

Adana

1 sa 20 dk

İstanbul

Ankara

55 dk

İstanbul

Diyarbakır

1 sa 40 dk

İstanbul

Ordu

1 sa 30 dk

İstanbul

Van

2 sa

İstanbul

Taşkent

4 sa 20 dk

İstanbul

Bakü

2 sa 40 dk

İstanbul

Amsterdam

3 sa 20 dk

İstanbul

Paris

3 sa 25 dk

İstanbul

Londra

3 sa 50 dk

İstanbul

Semerkand

4 sa 15 dk

İstanbul

Roma

2 sa 25 dk

İstanbul

Tahran

2 sa 15 dk

İstanbul

Frankfurt

2 sa 45 dk

İstanbul

Köln

3 sa

Alternatif uçuşlar

İstanbul çıkışlı yurt içi uçak biletleri

İstanbul - Antalya
uçuşları
402,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - İzmir
uçuşları
402,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - İzmir
uçuşları
402,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Trabzon
uçuşları
404,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Lefkoşa
uçuşları
671,37 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Gaziantep
uçuşları
409,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Trabzon
uçuşları
404,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Adana
uçuşları
404,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Ankara
uçuşları
402,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Diyarbakır
uçuşları
406,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla

İstanbul çıkışlı yurt dışı uçak biletleri

İstanbul - Taşkent
uçuşları
2.524,14 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Bakü
uçuşları
1.909,02 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Berlin
uçuşları
1.413,53 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Paris
uçuşları
1.620,09 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Amsterdam
uçuşları
1.648,15 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Bangkok
uçuşları
6.478,09 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İstanbul - Belgrad
uçuşları
1.141,57 TRY'den
başlayan fiyatlarla

Muş varışlı yurt içi uçak biletleri

İstanbul - Muş
uçuşları
409,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
Ankara - Muş
uçuşları
414,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
İzmir - Muş
uçuşları
873,77 TRY'den
başlayan fiyatlarla
Bursa - Muş
uçuşları
414,00 TRY'den
başlayan fiyatlarla
Antalya - Muş
uçuşları
1.302,78 TRY'den
başlayan fiyatlarla
Adana - Muş
uçuşları
1.193,45 TRY'den
başlayan fiyatlarla
Bodrum - Muş
uçuşları
1.323,84 TRY'den
başlayan fiyatlarla
Dalaman - Muş
uçuşları
1.327,95 TRY'den
başlayan fiyatlarla
Samsun - Muş
uçuşları
1.130,80 TRY'den
başlayan fiyatlarla
Çanakkale - Muş
uçuşları
1.271,44 TRY'den
başlayan fiyatlarla

Merak Edilenler

01

Uçak bileti almak için neden Hepsiburada Seyahat'i tercih etmeliyim?

02

Nasıl uçak bileti satın alabilirim?

03

Uçuşumdaki bagaj hakkım ne kadardır?

04

Bagajımda bulunması yasak olan maddeler nelerdir?

05

Esnek bilet nedir?

06

Promosyonlu bilet nedir?

07

Çocuklar için bilet almalı mıyım?

08

PNR kodu nedir, ne işe yarar?

09

Havaalanında nasıl check-in yapabilirim?

10

Online check-in nedir? Nasıl yapabilirim?

11

Biletime nasıl ulaşırım?

12

Faturam ne zaman gelir?

13

Faturam gelmedi, ne yapmalıyım?

14

Satın aldığım uçak biletini iptal edebilir miyim?

15

Satın aldığım uçak biletini nasıl değiştirebilirim?

16

Biletimi başkasına devredebilir miyim? / Biletimde isim değişikliği yapabilir miyim?

17

Hangi ödeme seçenekleri ile bilet alabilirim?

18

Kredi kartı puanlarım ile ödeme yapabilir miyim?

19

Taksitle alışveriş yapabilir miyim?

20

Ödeme ekranında / ödeme aşamasında sorun yaşıyorum

21

Ek bagaj, yemek siparişi gibi ek hizmetleri nasıl satın alabilirim?

22

Uçuşlarım için vizeye ihtiyacım var mı?

23

Vizem olmadan vize isteyen bir ülkeye bilet alabilir miyim?

24

Kimlikle seyahat edebileceğim ülkeler var mı?

25

Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

26

Hava yolu seyahatlerinde yolcu haklarım nelerdir?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

Çağrı Merkezimizi ara

0850 252 40 01


Aklınıza takılan bir soru mu var?

Çağrı Merkezimizi ara

0850 252 40 01

Yurt İçi Uçuşlar

Yurt Dışı Uçuşlar


https://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-7ddb1a28-71b5-454a-b52a-d186c649a671.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-e79a8fff-7c22-471f-9bd5-fea5cce1ed54.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-31325c2f-1e5d-4bec-a7ce-95107b344638.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-8ea4a557-abe1-4e65-bebe-18d4922147ed.webp
Hepsiburada
hepsijet.svg
hepsiburada_market.png
hepsipay.svg
hepsiglobal.svg
https://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-153bb5fc-60ac-475b-b7ad-aef0c00150a3.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-a62bf53d-f5da-458e-91c4-a8cda9adbf0b.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-04b65d82-13cb-4c02-9a31-2445223430f9.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-1f357460-6694-4bc4-b23c-dc681de97979.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-8ebc3812-2d33-4e8b-85a7-48e6536f917b.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-04b24cb1-8308-4349-8c3f-adcc64dd2888.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-f8f54c6c-7d09-49d7-ae50-90f842daf455.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-4029e21c-6d00-4705-a73e-d476563fe7c7.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-6dfbc935-6a31-4b4a-9ff8-a49012d3c9a9.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-63bcf082-0a43-4b80-a0b3-981a4dbb0168.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-f53a635d-1fdf-429b-970c-683bd0a42e9e.webphttps://images.hepsiburada.net/hepsifly/fly/fly/d/e-b25b7950-d1dc-469f-9031-9905af2e79f5.webp

Her şey ayağına gelsin! © Copyright 1998 - 2023 D-MARKET Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

etbis
iata

hepsiburadaseyahat.com üzerinden satın alınan uçak biletleri ile ilgili rezervasyon, biletleme, iptal ve değişiklik işlemleri Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş. (IATA Kodu: 8822861) tarafından gerçekleştirilmektedir.

iata

hepsiburadaseyahat.com üzerinde yapılan uçak bileti işlemlerini gerçekleştiren D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş., Hepsifly seyahat acentası unvanı ve 13238 belge numarası ile TÜRSAB'a kayıtlı A Grubu Seyahat Acentası olup 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na tabi olarak hizmet sunmaktadır.

etbis